Ngħix il-Magħmudija

 

Intom min tgħidu li jien?

Salm 139

Man in the Mirror – Michael Jackson

Change my Heart O God! (kanzunetta)

Intom min tgħidu li jien?

Intom min tgħidu li jien? /2

Who am I? (kanzunetta)

 

Kurċifiss Miksur

Santa Tereża ta’ Avila

It-talba ta’ San Franġisk

It-talba ta’ San Franġisk /2

Christ has no body now but yours (kanzunetta)

 

Il-Bniedem-Alla Magħna

Fr Rob Galea fuq l-Ewkaristija

L-Aħħar Ċena

 

L-Opri tal-Ħniena

Papa Franġisku jispjega kif nistgħu infittxu l-Kunsill mingħand Alla bit-talb

Malala Yousafzai fuq id-dritt għall-edukazzjoni għal kulħadd

Fit-triq lejn l-iskola – Soundtrack tal-film

Il-Missierna

Boomerang tat-tjubija

San Martin ta’ Tours

Papa Franġisku dwar ir-refuġjati

Papa Franġisku jaħsel saqajn il-priġunieri

 

Il-Qawwa tat-Trinità fil-Ħajja tan-Nisrani

Id-9 doni straordinarji tal-Ispirtu s-Santu

Il-Magħmudija ta’ Ġesù

 

Xi jfarrak ir-relazzjoni tiegħi ma’ Alla

Is-7 dnubiet gravi

Id-Dnubiet Gravi – Charlie and the Chocolate Factory

 

Nikber fil-Fidi

San Franġisk ta’ Assisi

San Ġużepp ta’ Kupertino

San Ġwann Marija Vianney

Il-Preżentazzjoni fit-Tempju

Ħobb lil Mulej Alla tiegħek

L-Akbar Kmandament

 

Nimpenja Ruħi fis-Soċjetà

Il-Beatitudnijiet

Il-Beatitudnijiet / 2

Ġesù jippriedka fuq il-Muntanja

Belt mgħaġġla u nies mgħaġġlin